Technické parametre

Technické parametre vysokozdvižnej plošiny uvedené nižšie, Vám pomôžu pri zodpovedaní otázok dosahu a nosnosti ramena plošiny. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Rozmery vozidla: dĺžka 6,80 m x šírka 2,20 m x výška 2,80 m

Maximálna pracovná výška: 16.30 m

Úplne vystretie ramena do bočných strán pri zaťažení 200 kg: 7.5 m

Úplne vystretie ramena do bočných strán pri zaťažení 80 kg: 10.0 m

Veľkosť koša: výška 1.60 m x šírka 0.7 m x  dĺžka 1.10 m

Maximálne zaťaženie koša: 200 kg = 2 osoby  

Montážny kôš polomer otáčania: 60′ na obe strany

Rotácia celého ramena: 360 stupňov

  Vysokozdvižná plošina