Možnosti využitia

Pracovná plošina je moderným riešením pri  rôznych výškových prácach až do výšky 16 m.

Zaručuje nielen bezpečnosť pri práci, ale i zvyšovanie rýchlosti a efektivity práce. Pomocou vysokozdvižnej plošiny dokážete jednoducho realizovať množstvo náročných výškových prác.

Pozrite si technické parametre, ktorými disponuje naša montážna plošina, a odporúčame  si prečítať, na aké rôzne účely Vám môže poslúžiť. Skutočne rôznorodé a efektívne využitie.

Montážne práce:

 • lepenie reklám, montáž reklamných konštrukcií a veľkoplošných reklám na bilbordoch
 • montáž ,opravy bleskozvodov, dopravného značenia
 • montáž kovových konštrukcií klampiarskych prvkov, snehových zábran, strešných žľabov, odtokových zvodov
 • montáž – demontáž / servis reklamných totemov a vlajok
 • montáž – demontáž vzduchotechniky, potrubí vo výškach
 • opravy, výmeny balkónových zábradlí, okien, parapetov, žalúzií
 • montáže – demontáže klimatizácií, kamerových systémov
 • montáž – opravy – údržba obkladových systémov

Elektroinštalačné práce:

 • údržba a opravy verejného osvetlenia
 • elektroinštalačné práce
 • realizácia vianočnej a slávnostnej výzdoby

Natieračské práce:

 • nátery rôznych výškových konštrukcií, potrubí, stožiarov, mostov, striech, klampiarskych prvkov
 • nátery fasád budov, hál a iných objektov
 • striekanie, obnova loga spoločností na fasáde

Stavebné práce:

 • zateplenie časti budov vo výškach, škárovanie panelov
 • oprava opadanej a porušenej omietky, zateplenia a plechových plášťov na fasáde
 • zasklievanie okien vo výškach, tmelenie okien a ich zateplenie
 • zámočnícke, zváračské, kúrenárske práce vo výškach
 • manipulácia vo výškach pri rôznych stavebných prácach

Čistenie a iné práce:

 • umývanie okien, presklených a ostatných fasád
 • čistenie odkvapových žľabov
 • odstraňovanie nebezpečných námraz, ľadu a snehu zo striech
 • čistenie historických a komerčných budov od vtáčieho trusu
 • vykládka materiálu na strechy (vrecia, tvárnice, iný materiál …)
 • orez, starostlivosť o stromy a vysoké zelene

 

Rôzne iné práce podľa požiadaviek zákazníka.